Абетка для директора (видання І)

Абетка для директора (видання ІІ)

Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Як розробити стратегію розвитку школи: план для директора

Методичні рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах

Кодекс безпечного освітнього середовища

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Орієнтовні рівні якості освітніх та управлінських процесів для самооцінювання закладу освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 338 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1071«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2019 р. за №1004/33975.

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Про затвердження Положення просанаторну школу

Про затвердження Положення проспеціальну школу та Положення пронавчально-реабілітаційний центр

Про затвердження Положення пронауковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

Кiлькiсть переглядiв: 0