Нормативно-правова база

/Files/images/2 стр.jpg

2018/2019 навчальний рік

Нові положення

Про зміни у підручниках з російської мови

ПРО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу

Лист Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

Проект Закону «Про повну загальну середню освіту»

Типові освітні програми для 2-11 класів

У Міністерстві юстиції підписано порядок зарахування учнів до 1 класу

Наказ МОН України від 20.08.2018 року №923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів 1 класу у Новій українській школі»

НАКАЗ МОН ВІД 25 ЧЕРВНЯ 2018 Р. "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ У ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ" (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 24 ЛИПНЯ 2018 Р. № 865/32317)

Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17

Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах загальної середньої освіти

Професійний стандарт вчителя початкових класів

Положення про психологічну службу у системі освіти України

2017-2018 навчальний рік

Новий закон України про освіту

Новий державний стандарт початкової освіти

Положення про центр методичної та соціально-психологічної служби

Концепція розвитку методичної та соціально-психологічної служби м. Кіровограда

Закон України Про загальну середню освіту

Державний стандарт середньої освіти

Державний стандарт початкової освіти

Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

Додатки до інструкції

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.16 р. № 484 «Про скасування наказу від 13.04.2016 № 433»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.16 р. № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222” + Додаток

Наказ МОН про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти

Лист МОН №1/9-574 від 31.10.2016 про скасування листа від 21.10.2016 № 1/9 - 562

Про скасування листа МОН від 28.01.2014 №1/9-74"Щодо контролю та оцінювання навчальних досягненьучнів початкових класівзагальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН України від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН про особливлсті викладання математики (рівень стандарту)в 10-11 кл

Лист МОНУ про забезпечення навчальних закладів практичними психологами та організацію у 2016/2017 н.р. належного супроводу учасників навчально-виховного процесу

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

Проект концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування здорового способу життя молоді України” на 2013-2017 роки

Закон України про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 років

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

Лист МОНУ "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОН про структуру навчального року

Лист МОНУ щодо проведення першого уроку

Лист МОН щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Рекомендації щодо проведення Першого урокув навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Центр методичної та соціально-психологічної служби)

Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році (КЗ КОІППО ім. В. Сухомлинського)

Лист МОН про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Схвалені Колегією МОНУ оновлені навчальні програми для 1-4 класів

Проект концепції середньої загальноосвітньої школи

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальнихдосягнень учнів початкової школи

Методичні рекомендації щодо здорового спобу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молодю у навчальних закладах 2016-2017 начальному році

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби щодо організації роботи факультативних курсів та спецкурсів

Методичні рекомендації щодо захисту прав та соціального супроводу учнів у закладах освіти

Лист МОН Щодо використання робочих зошитів у початковій школі

Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей зінвалідністю»

Розпорядження Президента України від 25.12.2015 р. № 818 «Про робочу групу з опрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 р. № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливим освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852 «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 р. № 1/9-169 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України про «Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 р. № 302 «Про виконання рішення колегії від 01.03.2013 р. (протокол № 2/3-2)

Лист Міністерства освіти і науки України про «Організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Розпорядження Кабінету Міністрів України від «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

Наказ МОН "Про внесення змін до наказуМіністерства освіти і наукивід 22.04.2014 № 504"

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

2015-2016 навчальний рік


Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Розроблення навчальних планів у школі: роз’яснення МОН

Національно-патріотичне виховання здійснюватиметься за новою Концепцією

Наказ про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів

Лист МОН щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі

Лист МОН про проведення Уроків мужності

Лист МОН про аналіз оцінювання навчальних досягнень учнів

Лист МОН про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди

Лист МОн про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

Лист МОН про методичні рекомендації з патріотичного виховання

Лист МОН про орієнтовний перелік наказів

Лист МОН щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя

Лист МОН про методичні рекомендації з патріотичного виховання

Наказ МОН про визнання таким, що втратив чинність наказу МОН від 26.01.2011 № 58

Наказ МОН про внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409

Наказ МОН щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України

Наказ МОН про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти

Наказ МОН про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Наказ МОН про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН про затвердження Концепції національно – патріотичного виховання молоді

Наказ МОН про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Постанова КМУ про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Постанова КМУ про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

Постанова КМУ про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Указ Президента України про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Лист МОН про перелік навчальної літератури, рекомендованої для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Концепція профільного навчання в старшій школі /koncepc1ja_prof1lnogo_navchannja_2013.doc

Перелік навчальних видань для використання в ДНЗ /perelik_navchalnikh_vidan_dlja_vikoristannja_v_dnz.doc

Перелік навчальних видань для використання в початкових класах ЗНЗ з навчанням українською мовою /perelik_navchalnikh_vidan_dlja_vikoristannja_v_poc.doc

Перелік навчальних видань для використання в основній і старшій школі ЗНЗ з навчанням українською мовою /perelik_navchalnikh_vidan_dlja_vikoristannja_v_osn.doc

Перелік навчальних видань для використання в ЗНЗ з навчанням російською мовою і мовою нацменшин /perelik_navchalnikh_vidan_dlja_vikoristannja_v_znz.doc

Перелік навчальних видань для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими потребами /perelik_navchalnikh_vidan_dlja_vikoristannja_v_znz.doc

Лист "Про підсумки інтернет-зборів батьків першокласників" від 20.11.2012 року № 298

Лист Міністерства овіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 № 1/9-779 "Щодо атестації педпрацівників"

Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

Положення про батьківські комітети

Планування роботи закладу (нормативна база)

Кiлькiсть переглядiв: 951

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.