СЕРТИФІКАЦІЯ - 2024

/Files/images/baneri/unnamed.jpg

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 10.01.2024 № 20 «Про організацію та проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році»

від 09.01.2024 №16 «Про затвердження Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі “Суспільствознавство” закладів загальної середньої освіти»

від 01.12.2023 №1464 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році»

СЕРТИФІКАЦІЯ - 2023

/Files/images/2023/Screenshot_1.jpg

Підсумки реалізації проєкту "Сертифікація педагогічних працівників 2023" у місті Кропивницькому

Кейс "Сертифікація педагогічних працівників: крок за кроком"

НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

НАКАЗ МОН від 16.01.2023 № 35 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році»

СЕРТИФІКАЦІЯ - 2022

/Files/images/sertifkatsya/слайд сертифікація.jpg

СЕРТИІКАЦІЯ - 2022 підсумки

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12. 2018 №1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. №1094), Наказу Міністерства освіти і науки України від № 3 від 04.01.2022 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році» сертифікація передбачає виконання учасником у встановлені терміни ряду послідовних дій.

Процедура підготовки

Спершу кожен учасник сертифікації має ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників: https://www.kmu.gov.ua/.../pro-vnesenmin-do-polozhennya...

Взяти в закладі освіти, у якому працює педагогічний працівник, довідку встановленої форми (зразок розміщено на сайті УЦОЯО за посиланням: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/01/dovidka_teachers_2020.pdf)

Підготувати необхідні документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду або документа, що його замінює)

Реєстрація

Реєстрація здійснюється за допомогою сервісу на сайті УЦОЯО (рубрика «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)» https://testportal.gov.ua/nezalezhne-testuvannya/ та передбачає:

Створення реєстраційної картки-заяви учасника. Кожен педагог має сформувати бланк реєстраційної картки-заяви. Для цього вчитель повинен скористатися веб-сервісом, розміщеним на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Надсилання комплекту документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для учасників Кіровоградської області до Одеського РЦОЯО):

1) оформлену реєстраційну картку-заяву;

2) копію паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;

3) копію одного з таких документів:

• довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи— платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

• сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.

Отримання повідомлення учасника сертифікації

Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.

Незалежне тестування

Інформацію про місце, дату та час проведення незалежного тестування зазначено в листі-виклику, який розміщено в кабінеті учасника сертифікації.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та регіональні центри проводять оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом незалежного тестування. Учасники сертифікації, які набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів за підсумками незалежного тестування, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не допускаються до участі в наступному етапі сертифікації.

Самооцінювання

Терміни самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності визначає та оприлюднює Державна служба якості освіти України протягом одного робочого дня з часу отримання інформації про учасників, які успішно пройшли тестування. Учасник сертифікації створює та надсилає на адресу електронної пошти, визначену та оприлюднену Державною службою якості освіти України заповнену анкету самооцінювання (форма та методика заповнення затверджується Державною службою якості освіти України), яке, зазвичай, не спричиняє жодних складностей, бо в анкеті немає правильних чи неправильних відповідей: учителі оцінюють себе за власними відчуттями.

У випадку неподання результатів самооцінювання або подання їх з недотриманням строку чи форми, визначених Державною службою якості освіти України, учасник сертифікації не допускається до наступного етапу сертифікації.

Повідомлення про допущення чи недопущення учасника сертифікації до наступного етапу проведення Державна служба якості освіти України надсилає протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення на адресу електронної пошти, яку учасник зазначив під час реєстрації.

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (експертне оцінювання професійних компетентностей)

Вивчення практичного досвіду вчителів (проводиться в жовтні-листопаді як оцінювання експертами Державної служби якості освіти України п’ятнадцяти професійних компетентностей учителів під час проведення уроків). Прохідний бал за цей етап визначає комісія вже після його завершення. Державна служба якості освіти України формує експертну групу з незалежних освітніх експертів (не менше 2-х осіб), яка за місцем роботи зареєстрованого учасника вивчає практичний досвід його роботи (відповідно до методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації).

За результатами роботи експертна група заповнює форму експертного висновку із зазначенням кількості набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальної суми.

Визначення результатів сертифікації та видача сертифікатів

У грудні 2022 року експертна комісія, до якої ввійдуть представники Державної служби якості освіти України та громадськості приймає рішення щодо результатів сертифікації шляхом установлення відповідності набраної учасником кількості балів із граничною кількістю балів (т. зв. «пороговий бал») за практичний досвід роботи учасників сертифікації.

Сертифікат видається учасникам сертифікації, які за зазначеним показником набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує граничну кількість балів.

Як відомо, у 2022 році в сертифікації зможуть взяти участь 2500 учителів початкових класів. МОН своїм наказом визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи). У Кіровоградській області квота становить 67 осіб.

Дата та правила тестування учасників сертифікації у 2022 році

ПРОГРАМА НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(наказ МОН від 05.04.2022 № 294)

Загальна характеристика і Схема нарахування балів незалежного тестування

Наказ МОН України від 30 березня 2022 року № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 № З"

Лист МОН від 10.02.2022 р.№1/2338-22 "Про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОН № 3 від 04.01.2022 "Про деякі питання проведення сертифікації у 2022 році"


СЕРТИФІКАЦІЯ-2021

/Files/images/2021/Сертифікація_2021_1.png

СЕРТИФІКАЦІЯ 2021 підсумки

Наказ МОН №1522 від 04.12.2020 р. "ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2021 РОЦІ"

ЗНО-ОНЛАЙН для вчителів 2021 року – основна сесія

ЗНО-ОНЛАЙН. Тести ЗНО онлайн для вчителів 2020

УЦОЯО зробив детальний розбір завдань: wym-1610053202231 wym-1610053226375

Постанова КМУ від 19.02.2020 «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації»


СЕРТИФІКАЦІЯ-2020

Підсумки Сертифікації-2020 у місті Кропивницькому

Наказ Державної служби якості освіти України «Про форму експертного висновку та методичні рекомендації експертам щодо його заповнення» від 07.10.2020 № 01-11/56

Сертифікація вчителів 2020 в деталях | Іван ЮРІЙЧУК

Наказ Державної служби якості освіти України "Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2020 році" від 07 жовтня 2020 року № 01-11/57

Наказ Державної служби якості освіти України "Про внесення змін до Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації" від 06 жовтня 2020 року № 01-11/54

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив тестові завдання, які виконували вчителі початкових класів на сертифікації у минулому та цьому роках. Завдання оприлюднили на сайті центру.


СЕРТИФІКАЦІЯ-2019

Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників ПОСТАНОВА від 24 грудня 2019 р. №1094

Підсумки сертифікації 2019, СЕРТИФІКАЦІЯ 2020

Кількість вчителів, які зможуть зареструватися для участі у сертифікації 2020, а також встановлено квоти для кожної області та Києва

Роз‘яснення Міністерства освіти і науки щодо встановлення надбавки до заробітної плати вчителям, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році

Реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.

Як вчителі проходили сертифікацію 2019 – звіт

Кiлькiсть переглядiв: 0