/Files/images/( 34.gif САЙТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА м.КРОПИВНИЦЬКИЙ

Методичні рекомендаціїї щодо алгоритму взаємодії суб’єктів соціально-педагогічної роботи із дітьми та їх сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

Методичні рекомендації щодо правової обізнаності учнів для практичних психологів, соціальних педагогів, учителів

Методичні рекомендації щодо розробки та підготовки програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

/Files/images/IMG_0042.JPG

Нормативно-правова документація та основні напрямки роботи практичного психолога дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу.

1. Нормативно-правова документація.

2. Навчально-методична.

3. Довідково-інформаційна.

4. Організаційно-методична документація:

· Графік роботи;

· Річний план;

· Диференційний план на місяць;

· Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога/соціального педагога; журнали індивідуальних консультацій;

· Бланки психологічних запитів;

· Аналітична та статистична звітність.

5. Закриті документи:

· Корекційні картки;

· Заключення;

· Протоколи.

6. Література

7. Сертифікати на здійснення психотерапевтичної діяльност

І Спеціальна документація практичного психолога дошкільного навчального закладу

· Банк психодіагностичних методик;

· Корекційно-розвивальні та відновлюючи програми;

· Протоколи психодіагностичних обстежень;

· Картки психологічного розвитку;

· Консультаційна робота;

· Методичні рекомендації;

· Робота з батьками;

· Робота з вихователями;

· Адаптація дітей до дитячого садка;

· Адаптація молодих спеціалістів;

· Гіперактивні діти;

· Обдаровані діти;

· Дитячі страхи;

· Тривожність;

· Агресивна поведінка у дітей;

· Готовність до навчання;

· Інноваційні технології;

· Ігри, вправи, заняття тощо;

· Екологічне виховання;

· Статеве виховання;

· Морально-правове виховання;

· Фізичне та психічне здоров’я;

· Пізнавальні процеси;

· Вік немовляти;

· Ранній вік;

· Молодший дошкільний вік;

· Старший дошкільний вік;

· Бесіди;

· Виступи;

Напрямки роботи практичного психолога дошкільного закладу:

1. Робота з новоприбулими дітьми.

2. Робота з молодими спеціалістами.

3. Просвітницька робота з батьками та вихователями.

4. Підготовка дітей до школи.

5. Психологічний супровід агресивних, тривожних, гіперактивних, обдарованих дітей.

6. Соціально-психологічне вивчення колективу.

ІІ Спеціальна документація практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу

· Психодіагностика (пізнавальна, емоційно-вольова, особистісна сфера, міжособистісні стосунки, особливості навчально-виховного процесу, проективні, структурні та стимульні методики);

· Готовність дитини до школи;

· Адаптація учнів до навчання 1-х, 5-х, 10-х класів;

· Профорієнтація;

· ВІЛ/СНІД;

· Формування здорового способу життя;

· Гендерна рівність;

· Торгівля людьми та експлуатація дітей;

· Профілактика наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму;

· Психологічна просвіта (батьків, учнів, вчителів);

· Методичні рекомендації;

· Профілактика адитивної поведінки;

· Діти «групи ризику»;

· Обдаровані та талановиті учні;

· Консультаційна робота;

· Адаптація молодих спеціалістів;

· Психологічний супровід атестації педагогів;

· Інноваційні технології;

· Ігри, вправи, заняття тощо; Екологічне виховання;

· Морально-правове виховання;

· Статеве виховання;

· Фізичне та психічне здоров’я;

· Картки психологічного розвитку;

· Протоколи психодіагностичних обстежень;

· Виступи;

· Бесіди.

1. Література

2. Список телефонів(адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю.

3. Телефони (адреси) міського (районного), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів)

Участь практичного психолога у виховній роботі

1. Допомога у налагодженні шкільної дисципліни:

§ Консультування педагогів щодо використання ефективних методів стимулювання відповідної поведінки учнів;

§ Групова психо-корекційна робота з формування навичок саморегуляції;

§ Психологічна просвіта індивідуального підходу до дитини;

§ Інше.

2. Запобігання конфліктам у дитячих колективах:

§ Соціометричні дослідження;

§ Консультування класних керівників;

§ Спеціальні заняття для розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктів;

§ Інше.

3. Виявлення та супроводження дітей «групи ризику»:

§ У початковій школі, робота з підлітками (індивідуальна психодіагностика, індивідуальна корекційна робота, консультація педагогів, батьків )

4. Профілактика адитивної поведінки серед неповнолітніх:

§ План заходів;

§ Бесіди;

§ Консультації педагогів;

§ Інше.

5. Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя:

§ План заходів;

§ Профілактика тютюнопаління;

§ Профілактика алкоголізму;

§ Інше.

6. Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу:

§ Аналіз уроків;

§ Психологічна просвіта вчителів.

7. Психологічна підтримка вчителя.

8. Допомога адміністрації навчального закладу.

  1. Виступи на педрадах, психолого-педагогічних семінарах, методичних об’єднаннях тощо за темами.

І Матеріали та документація соціального педагога:

1. Нормативно-правова документація

2. Посадова інструкція

3. План роботи на рік (місяць, тиждень)

4. Журнали (Журнал щоденного обліку роботи; Журнал планування роботи соціального педагога; Журнал реєстрації звернень учнів, вчителів, батьків; Журнал облікової документації)

7. Перелік діагностичних методик

Навчально-методичні матеріали:

1. Підручники

2. Навчально-методичні посібники

3. Збірники методичних рекомендацій

4. Навчальні програми (факультативи, гуртки тощо)

5. Фахові періодичні видання

6. Довідково-інформаційні матеріали (довідники, словники)

ІІ Напрями роботи

Супровід розвитку дітей та учнівської молоді

Супровід учнів початкових класів:

Виявлення соціально-неблагополучних категорій дітей

Соціально-перетворювальна робота

Консультування вчителів

Консультування батьків

Проведення ППК

Виховні заходи

Адаптація учнів до середньої школи:

Соціально-перетворювальна робота

Консультування вчителів

Консультування батьків

Проведення ППК

Виховні заходи

Супровід розвитку підлітків (різних соціальних груп)

Діагностика

Консультування

Просвіта та профілактика

Навчальні заняття, тренінги, факультативи, гуртки

Профорієнтація

Проведення ППК

Виховні заходи

Робота з учнями старшого шкільного віку:

Діагностика

Консультування з особистих проблем

Просвіта та профілактика

Навчальні заняття, тренінги, факультативи, гуртки

Профорієнтація

Проведення ППК

Виховні заходи

Робота з учнівськими колективами

Соціометричні дослідження

Консультування вчителів, класних керівників

Консультування учнів (різних соціальних груп)

Заняття, соціально-психологічні тренінги

Соціально-психологічний супровід учнів «групи-ризику»

Індивідуальна психодіагностика

Індивідуальна та групова соціально-перетворювальна робота

Координація дій педагогів, батьків

Виховні заходи

Супровід учнів з особливими потребами:

Виявлення

Корекція

Соціальна підтримка, патронаж

Просвіта вчителів:

Особистісне зростання

Бесіди

Консультації

Соціально-психологічні тренінги

Семінари

Тощо

Допомога адміністрації навчального закладу:

Експертиза

Планування

Консультації

Виступи за темами на:

Педрадах

Семінарах

Методичних об’єднань

Тощо

Матеріали для службового використання:

1. Індивідуальна карта психолого-педагогічного діагностування

2. Журнал індивідуальних консультацій

3. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів

4. Статистичні річні звіти

5. Аналітичні звіти, протоколи за результатами обстежень

6. Анкети, бланки методик

7. Соціально-психологічний паспорт закладу освіти

8. Карта обліку неблагонадійних сімей

9. Карта обліку дітей, схильних до правопорушень

10. Карта обліку дітей, які потребують соціальної допомоги

11. Банк даних дітей, які стоять на обліку (група ризику)

12. Банк даних дітей-сиріт

13. Банк даних дітей-напівсиріт

14. Банк даних одиноких матерів і батьків

15. Банк даних осіб, позбавлених батьківських прав

16. Банк даних чорнобильських дітей

17. Банк даних дітей, які потрапили в інтернат

18. Банк даних дітей-інвалідів

19. Банк даних багатодітних сімей

20. Банк даних учительських дітей

21. Акти обстеження соціально-побутових умов

Папки методичних матеріалів за розділами

І Діагностика

Методи діагностики емоційно-вольової сфери

Методи діагностики особистісної сфери

Методи діагностики міжособистісних стосунків, спілкування

Методи діагностики внутрішньо-сімейних відносин

Методи діагностики вад психофізіологічного, розумового розвитку

ІІ Програми та методичні матеріали за проблемами:

Адаптація

Девіантна поведінка

Профорієнтація

Інші

ІІІ Корекційно-розвивальна робота з проблем:

Розлад емоційно-вольової сфери

Соціально-психологічних тренінгів

Поведінкової сфери

Адаптації перехідних періодів

ІV Просвітницька діяльність:

З батьками

З учнями

З учителями

Кiлькiсть переглядiв: 3824

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.